Kodukohanduse III taotlusvoor on avatud 20.01- 31.08.2020!

19. märtsil 2018 avanes meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

Sellega seoses aitab ja nõustab Tervise Abi OÜ Kohalikku omavalitsust, liikumispuudega ja erivajadusega inimesi kodukohandusega seoses vajalike toimingute ja lahenduste leidmisel.

Loe täpsemalt kodukohanduse kohta siit.

kodulehe tegemine