Kodukohandus

19. märtsil 2018 avanes meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.

Sellega seoses aitab ja nõustab Tervise Abi OÜ Kohalikku omavalitsust, liikumispuudega ja erivajadusega inimesi kodukohandusega seoses vajalike toimingute ja lahenduste leidmisel.

Esimene kodukohandamiste taotlusvoor on avatud ja I vooru tähtaeg on 15.06.2018.

Tervise Abi OÜ pakub kodukohanduse teenust alljärgnevates liikides:

 1. Platvormtõstuki paigaldamine.
 2. Laetõstuki paigaldamine
 3. Ukse automaatika paigaldus
 4. Vaheplatvormita kaldtee rajamine
 5. Hoone välisukseava kohandus
 6. Korteri välisukseava kohandus
 7. Siseukseava kohandus
 8. Uksekünnise paigaldus
 9. Lävepakuta ukseava kohandus

Aitame ka nõustamisega mida üldse oleks vaja teha ning leida sobivaim kohanduse lahendus.

Küsimuste korral võtke ühendust:
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.  
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Kodukohandus Tallinna linna elanikele

Alates 9. aprillist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood on 09.04.2018 - 08.05.2018. Kohanduste tegemise periood kestab kuni 31.12.2018. Eluruum kohandatakse 50-le erivajadusega Tallinna elanikule. 

Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik perioodil 09.04.2018 - 08.05.2018 esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , posti teel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti aadressil Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn.

Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu ameti projektijuht esmaspäeviti kl 15.00 - 18.00, teisipäeviti kl 13.00 - 16.00 ning neljapäeviti kl 10.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.00.

Taotluse kohustuslikud andmed:

 • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
 • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
 • Kohandatava eluruumi andmed: linnaosa, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 • Eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
 • Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
 • Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
 • Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

 • kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
 • on nõus tasuma omaosaluse;
 • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
 • on esitanud tõesed andmed.

Koos taotlusega esitatakse:

 1. koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 2. koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 3. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 4. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume; Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks.

Täpsem info Tallinna kodulehel: https://www.tallinn.ee/est/Kodukohanduse-pilootprojekt-2

kodulehe tegemine