fbpx

Основания на получение скидки

Купить и арендовать вспомогательные средства с государственной скидкой могут:

 • дети-инвалиды (до 18 лет) – скидка 90%

 • дети (до 18 лет) на основании справки врача-специалиста – скидка 50%

 • 16-17-летние, признанных частично или полностью нетрудоспособными

 • лица трудоспособного возраста, имеющие: частичную/отсутствующую трудоспособность; инвалидность от 40%; установленная инвалидность

 • лица трудоспособного возраста до 26 лет с нарушением обучаемости или частичной/отсутствующей трудоспособностью

 • возростные пенсионеры
 • Для получения государственной скидки достаточно только медицинской справки о необходимости протезирования груди, глаза, слухового аппарата или системы передачи звука (глухота от 30 дБ).

ДЛЯ ПОКУПКИ ИЛИ АРЕНДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА СО СКИДКОЙ:

 1. Попросите справку от врача

  В медицинской справке должны быть перечислены все вспомогательные средства, которые необходимы человеку (ISO код необязателен). В зависимости от помощи медицинская справка выдается семейным врачом, врачом-специалистом, медсестрой, прошедшей соответствующее дополнительное обучение, реабилитационной бригадой, физиотерапевтом или трудотерапевтом.

 2. Приходите в торговую точку Tervise Abi

  В наших магазинах специалисты своего дела помогут вам с различными вопросами, связанными со вспомогательными средствами. В магазинах Tervise Abi можно опробовать вспомогательные средства перед покупкой или арендой. Для покупки и аренды на выгодных условиях возьмите с собой:

  1. документ, удостоверяющий личность

  2. действующую медицинскую справку или план реабилитации

Oma abivahendite ostu- ja üüritehingute kohta saab inimene infot vaadata Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest.

Vastav info selle kohta, kes võib olla abivahendi vajaduse tuvastaja, on ära toodud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 74 lisas „Abivahendite loetelu“, mis on leitav SIIT (PDF).

ABIVAHENDITE EEST TASUMINE

Riik kompenseerib abivahendi vastavalt ühe või teise abivahendi piirhinnale. Abivahendi soetamisel tasub riik omapoolse osa ning sina omaosaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, on sul võimalus taotleda selle vähendamist (vt erimenetluse taotlemine). Abivahendi soetamisel on sinu omaosaluse suurus alati minimaalselt 7 eurot (välja arvatud inkontinentsitoodete ostul ning abivahendi üürimisel).

Kallimate abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust.

Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile.

ABIVAHENDITE EEST TASUMINE ERIMENETLUSE KORRAS

Põhjendatud juhtudel on võimalik taotleda erisust. Taotlus esitatakse Sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist (st, kui tehing on juba tehtud, erimenetlust taotleda ei saa).

Erisust saad taotleda alljärgnevatel juhtudel.

 • Omaosaluse vähendamiseks. Omaosalust võib vähendada juhul, kui sinu majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda. Selleks tuleb esitada taotlus põhjendusega. Sotsiaalkindlustusamet saab sinu omaosaluse summat vähendada maksimaalselt viie protsendini.
 • Uue abivahendi soetamiseks, kuna kasutuses olev abivahend ei vasta enam sinu vajadustele (näiteks on sinu kuulmine või nägemine halvenenud; abivahend on väikseks jäänud, kuna laps on kasvanud; abivahend hävines õnnetusjuhtumi tagajärjel jne).
 • Sa vajad abivahendit, mis ei ole kantud abivahendite loetellu (370.08 KB, PDF), kuid ilma selle abivahendita sa igapäevaselt toime ei tule.
 • Sa vajad suuremat kogust abivahendit, kui riigi soodustusega on võimalik saada. Koguse suurendamist saad taotleda, kui sul on diagnoosist või funktsioonihäirest tulenev põhjendatud vajadus suurema koguse kasutamiseks. Näiteks on lapsele vaja üürida ühte seisulauda koju ja teist lasteaeda või kooli.
 • Sinu abivahendi maksumus on kõrgem kui piirhind, millest arvutatakse riigi soodustus. Näiteks: Käru üüri piirhind kuus on 145 eurot ning riigi soodustus sellest on 90%. Ettevõttes selgub, et sobiva käru üüri hind kuus on 160 eurot (ehk maksumus ületab piirhinda). Sel juhul tasub riik sinu eest 90% 145 eurost ehk kokku 130,50 eurot. Sinu omaosaluseks jääb antud juhul 29,50 eurot kuus. Sul on õigus esitada taotlus piirhinna suurendamiseks. Kui sinule sobiva abivahendi piirhinda suurendatakse, siis hakkab riik sinu eest tasuma 90% 160 eurost ehk 144 eurot.
  NB! Piirhinda suurendatakse juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.
 • Sa soovid üürida abivahendit, mida on võimalik ainult osta, või soovid osta abivahendit, mida on võimalik ainult üürida. Seda on võimalik taotleda, kui on põhjendatud vajadus. Mõtle kindlasti üürimise ja väljaostu erisustele. Abivahendi üüri hinna sees on ka vajadusel abivahendi hooldus ja remont, mille ajal võimaldatakse sulle ka asendustoode. Ettevõttel on kohustus teatud aja möödudes teostada üüris olevale abivahendile korraline hooldus. Kui üürid abivahendit, siis on võimalik see tervisliku seisundi muutumisel välja vahetada toote vastu, mis vastaks paremini sinu vajadustele.

Erimenetlust taotledes on vaja Sotsiaalkindlustusametile esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaani esileht koos isikuandmetega ning leht, kus on välja toodud abivahendi nimetus või kirjeldus. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SIIT (33.72 KB, DOCX) või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Taotlust on võimalik esitada iseteeninduses, posti, e-posti teel või Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Sotsiaalkindlustusamet teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab Sotsiaalkindlustusamet erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.

Positiivse otsuse korral pöördu abivahendi ettevõttesse ja lepi kokku abivahendi tehingu ja kättetoimetamise viis. Ettevõttesse pöördumisel võta kaasa isikut tõendav dokument.

ABIVAHENDID, MILLEL POLE VAJA KORDUVAT TÕENDIT

Kui inimene on eelnevalt tõendi alusel ostnud abivahendeid ja selle kohta on kanne tema isikliku abivahendi kaardil, ei pea ta uut arstitõendit esitama.
Vanaduspensioniealistel inimestel ei ole uriini imavate abivahendite ostmiseks kordustõendit vaja.

Kordustõendit pole vaja järgmistel abivahenditel:

● 06.24.18 (puusaproteesid)
● 09.09.03 (sukajalgatõmbaja)
● 09.12.03 (tualetitoolid)
● 09.12.15 (potikõrgendused)
● 09.12.27 (tualettpaberitangid)
● 09.12.33 (siibrid)
● 09.24.03 (püsikateetrid)
● 09.24.06 (ühekordsed kateetrid)
● 09.24.09 (peenisekatted)
● 09.33.03 (vanni- ja dušitoolid)
● 09.33.12 (vanni-, duši- ja mähkimislauad)
● 12.03 (ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid
● 12.06 (käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks)
● 12.12.04 (autokohandused mootori käsitlemiseks)
● 12.12.00 (liikumispuudega inimesele käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto)
● 12.18.06.02 (kolmerattalised pedaalidega jalgrattad)
● 12.22 (käsiratastoolid)
● 12.23.06 (elektrilised ratastoolid)
● 12.27.07 (kärud)
● 12.31.03 (libistamislauad ja -matid)
● 12.31.09 (teisaldatavad käsipuud tõusmiseks)
● 12.31.15 (tõsterihmad ja -rakmed)
● 12.36.03 (lingtõstukid)
● 18.03.15 (voodilauad)
● 18.09.21 (eriistmed)
● 18.10.03 (seljatoed),
● 18.12.10 (elektrilise reguleerimisega voodid)
● 18.18 (toetusabivahendid)
● 18.30.15 (kaasaskantav kaldtee)
● 22.18.24 (raadiosagedusega ülekandesüsteemid)
● 22.21.09 (dialoogiseadmed)
● 22.27.03 (visuaalse signaaliga seadmed)
● 22.27.09 (mehaanilise signaaliga seadmed)
● 22.27.21 (keskkonnahäiresüsteemid)
● 24.21.03 (haaramistangid)

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendite kaardi andmed“ koos selle juurde kuuluva abivahendite loetelu lisaga leiab Riigi Teatajast SIIT.

Infot abivahendite süsteemi kohta ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon: 16106

NB! Sotshinnakirja leiate siit.