Alates 01.01.2022 võttis Haigekassa Sotsiaalkindlustusametilt üle erinevate meditsiiniseadmete rahastamise ja muutusid oluliselt mitmete abivahendite soodustusega saamise võimalused.

Muudatuse  eesmärgiks on muuta mitmed vajalikud seadmed inimesele kättesaadavamaks, mille tõttu lisati meditsiiniseadmete loetellu lisandus 566 uut haigekassa poolt rahastatud seadet. Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete ekspert Kärt Veliste ütles, et muudatuse vajalikkuseni jõuti koostöös mitmete tervise- ja sotsiaalvaldkonna ekspertidega, kes on soovitanud kattuvaid tooteid hüvitada ainult ühe asutuse poolt. 

 Haigekassa hakkab rahastama kõiki ortoose, tallatugesid, uriini eritumist suunavaid abivahendeid (kateetreid, peenisekatteid) ja uriinikogujaid (uriinikogumisekotte ja nende kinnitusvahendeid). 

Olulisemad muudatused

Tõendite väljastamine

Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada vaid arstid (nii perearstid kui ka teised eriarstid) digitaalse meditsiinseadme retseptiga inimestele, kes vastavad meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele. Teised tervishoiuspetsialistid seda seaduse järgi teha ei tohi. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud. Muudatus kitsendab küll senist retseptide välja kirjutajate ringi, kuid haigekassa rahastusega kaasnev kõrgem soodusmäär, eraldi minimaalse omaosaluse puudumine ning asjaolu, et hüvitamisel ei mängi enam rolli puue või töövõime langus, paraneb kokkuvõttes toodete kättesaadavus neid enim vajavatele inimestele. Arsti poolt välja kirjutatud  meditsiiniseadmete retseptid on nähtavad patsiendiportaalis digilugu.ee ja riigiportaalis eesti.ee. Valgeid keppe saavad edaspidi raske või sügava nägemispuudega isikud soetada ilma tõendita.

Hüvitamine tõenduspõhise vajaduse alusel

Meditsiiniseadmeid hakatakse hüvitama erialaseltsidega kooskõlastatud rakendustingimuste ja limiitide alusel sihtgruppidele, kellel on selleks tõenduspõhine vajadus. Hüvitamine ei sõltu sellest, kas inimesel on puue või vähenenud töövõime. Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid 90% ulatuses piirhinnast, kui toode ületab piirhinda, tuleb inimesel tasuda ka piirhinda ületav osa. Varasem omaosaluse miinimumtasu 7 eurot seadme ostmisel enam ei rakendu. 

Uriini eritumist suunavad abivahendi retsept uueneb automaatselt

01.01.2021- 31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid, sest kasutajate vajadus ajas oluliselt ei muutu. Tegu korduva limiidiperioodiga kaartidega ehk iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil tekib inimesele uus retsept automaatselt. See tähendab, et need inimesed ei pea täiendavalt järgmisel aastal pöörduma arsti poole, et neile kirjutataks välja meditsiiniseadme retsept uriini eritumist suunavatele abivahenditele ja uriinikogujatele. NB! Uuriini eritumist suunavaid abivahendeid soetanud isik ei saa enam soodustusega osta keha pesemise või küürimise vahendeid (niisked salvrätikud, pesukindad ja peapesumütsid).

Uued soodustused ja abivahendikoodid

Edaspidi on riigipoolse soodustusega võimalik soetada intiimpiirkonna puhastamiseks nahapuhastusvahendeid, mille pH-tase on 5,5 ning nahakaitsevahenditena saab edaspidi osta vaid tsinkoksiidil põhinevaid tooteid. Eesti Haigekassa poolt rahastatud kateetreid, uriinikotte või peenise katteid soetavatel isikutel on õigus osta Sotsiaalkindlustusameti soodustuse toel juurde nahakaitse ja -puhastuse vahendeid.

Abivahendi loetellu lisati trepironijad, et ratastooli kasutavad inimesed, kes elavad trepiga elamus, ei peaks vajaliku abivahendi saamist taotlema erimenetlusega. Tegemist on ratastooli kasutajale igapäevaselt vajaliku abivahendiga, mille taotlemine toimus varasemalt erimenetlusega.

Loetellu lisati ka jälgimisseadmetena beebimonitorid, mida on võimalik soetada kuni 3-aastase lapse vanemal, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 50 dB.

Eraldi abivahendikoodid loodi nii lamatiste vältimise madratsitele kui ka seisuraamidele ja –tugedele ning laste ortopeedilistele jalatsitele.

Hüvitamise piirmäära langusega ja loetelust välja arvatud abivahendid 2022. aastal

Invarollerite, valgusfiltrite ja suurendusklaaside hüvitamise piirmäär langetatakse 90 protsendilt 70 protsendile, kuna tegemist ei ole esmase prioriteetsusega abivahenditega. Invarollereid saab edaspidi ainult erimenetluse teel. Vana määrusega kehtestatud tingimustel invarolleri üürimist alustanud inimesed saavad abivahendit üürida käes oleva abivahendi kasutusaja lõpuni. Pärast muudatuse jõustumist 01.01.2022 rakendub nendele riigipoolse soodustusena 70%. Sotsiaalkindlustusameti erimenetluse alusel invarolleri üürijatele kehtib otsuse lõppemiseni otsusel toodud soodustuse määr.

Piirhindu suurendati individuaalselt valmistatud silmaproteesidel, abistaja juhitavatel käsiratastoolidel, II kategooria eriistmetel, II kategooria elektrilistel ratastoolidel, täiskasvanud isikute kuuldeaparaatidel, suurendavatel videosüsteemidel, daisypleieritel, signaliseerimisseadmetel ja vastuvõtjatel.

Desinfektandid võetakse riigi poolt kompenseeritavate abivahendite loetelust välja, kuna lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse abivahendi mõistest, ei ole antud juhul tegemist abivajajale mõeldud abivahendiga, vaid need on olnud mõeldud hooldajate kaitseks. Seoses COVID-19 pandeemiaga on desinfektandid muutunud igapäevaseks üldkasutatavaks vahendiks käte desinfitseerimisel.

Loetelust arvati välja ka liikumispuudega isikule kohandatud sõiduauto, kuna selliseid autosid ettevõtted ei paku. Isikul, kellel on liikumispuue ja kes on proteesikandja või ratastooli kasutaja, on võimalik soetada auto kohandusi mootori käsitsemiseks (käsijuhtimisseade).

Erimenetluste kord

Erimenetlusi ravikindlustuse seadus meditsiiniseadmete osas ei võimalda. Tooteid, millele on alternatiivne toode näiteks teise tootja poolt meditsiiniseadmete loetelus olemas, ei ole põhjendatud erimenetluse kaudu rahastust taotleda. Haigekassa töötab selle nimel, et kindlustatutele oleks kättesaadav lai toodete valik. 

Nende toodete hüvitamist, mida meditsiiniseadmete loetelus (veel) 2022. aastal ei ole (näiteks koljuortoosid või väga spetsiifilised neuroortoosid) ning millele ei ole loetelus ka võrreldavat alternatiivi, on võimalik järgmisel aastal jätkuvalt taotleda läbi sotsiaalkindlustusameti erimenetluse. Siiski on tegu pigem väga erandliku protsessiga.

Üleminekuaeg

Enne 1.01.2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikku meditsiiniseadet osta jaanuari lõpuni, üleminekuaeg tagab selle, et muudatus oleks inimestele, ettevõtetele ja arstidele sujuvam.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda haigekassa poole telefonil (+372) 669 6630 või meiliaadressil info@haigekassa.ee.

Lisaallikad:

  1. Abivahendite loetelu ja hüvitamistingimused alates 01.01.2022 (182.71 KB, XLSX). Sotsiaalkindlustusamet
  2. Meditsiiniseadmete loetelu 2022. AastalEesti Haigekassa
  3. Olulisemad muudatused abivahendite hüvitamise tingimustesSotsiaalkindlustusamet
  4. Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kordRiigi Teataja