fbpx

Töökoha kohandamine

Töökoha kohandamine ja tööülesannete täitmiseks vajalikud abivahendid

Kui töötajal on pikaajalise haiguse või puude tõttu keeruline töökohale pääseda, seal ringi liikuda ja tööülesandeid täita, aitab töötukassa tööandjal töökeskkonda või -vahendeid kohandada. Töökoha kohandamine on näiteks kaldtee ehitamine hoone sissepääsule, trepitõstuki või lifti paigaldamine; uste avamise-sulgemise automatiseerimine; ukseavade laiendamine ja lävepakkude tasandamine; töötasapindade kõrguse muutmine; lambilülitite madalamale toomine; sisekujunduses kasutatud värvilahenduste muutmine nägemispuudega inimesele tajutavaks jms. Töötukassa aitab välja mõelda, kuidas töökeskkonda vähenenud töövõimega inimesele sobivaks muuta ning hüvitab kuni 100% kohanduse mõistlikust kulust.

Töötukassa annab ka tööalaseid abivahendeid juhul, kui töötaja ei saa oma terviseseisundi tõttu kasutada töö tegemiseks tavalisi töövahendeid.

Töökoha kohandamiseks või tööalase abivahendi saamiseks võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit. Näiteid tehtud töökohanduste kohta leiate siit.

Lisainfot töökoha kohandamise kohta leiate Töötukassa lehelt.